Navigácia

Partners


Partneri

Streda 16. 10. 2019

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Riaditeľstvo ZŠ v Kružlove oznamuje žiakom ZŠ a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. r. 2019/20 sa uskutoční 2.9.2019 o 8.30 v telocvični ZŠ.

  Žiadame žiakov, aby si už aj prvý deň doniesli do školy prezuvky.

  Prevádzka v ŠKD začína 3. 9. 2019 (utorok).

  Stravovanie žiakov školy od 3. 9. 2019.

 • Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a tešíme sa na Vás 2. septembra 2019.

  LR

 • Do galérie Poprad boli pridané fotografie.

 • Vo štvrtok, 20. júna 2019 prijal starosta obce , pán Ing. Jozef Kmec, PhD v obradnej sieni OÚ Kružlov žiakov našej školy, ktorí úspešne reprezentovali školu a našu obec v rôznych obvodných, okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. V krátkom družnom rozhovore sa žiaci pochválili so svojimi úspechmi a predstavili svoje plány do budúcna. Pán starosta im poďakoval za úspešnú reprezentáciu a poprial veľa úspechov v ďalšej práci. Všetci pozvaní žiaci boli odmenení vecným darom a následne sa podpísali do Pamätnej knihy obce. (LR)

 • Žiaci 7. - 9.ročníka sa vrátili do histórie a spoznávali krutosť 2.svetovej vojny. Navštívili sme koncentračný tábor Auschwitz ­Birkenau, ktorý bol najväčším nemeckým vyhladzovacím táborom. Auschwitz sa stal symbolom holokaustu.

  Druhou našou zastávkou za históriou bolo mesto Krakov, prinieslo nám veľa nezabudnuteľných zážitkov. Už teraz sa žiaci tešia na ďalšie spoznávanie kultúry okolitých krajín.

  Mgr. A. Buliščaková


 • Pri príležitosti MDD sa žiaci našej základnej školy dňa 5.6.2019 zúčastnili hudobno-zábavného vystúpenia dvojice ELO a TOM, v kultúrnom dome. Humorné slovo a veselé pesničky rozveselili malých aj veľkých školákov . (LR)


 • 28.5.2019 sa uskutočnili obvodné majstrovstvá v brannom viacboji trojčlenných družstiev. Pekné prostredie Farmy Gaboltov prispelo k vytvoreniu správnej súťažnej atmosféry. Našu školu reprezentovali 3 trojčlenné družstvá: „C“ – Natália Rohaľová, Lukáš Kost a Diana Lindnerová , „B“ – Nikola Homová, Bronislava Kostová a Jakub Bučko, „A“ – Nikola Homová, Ján Lazor Surgent a Jakub Duleba, ktoré si zmerali sily v behu, v určovaní azimutu, v zdravotnej a dopravnej výchove, v hode granátom na cieľ a v streľbe na body a na sklopné terče. Družstvo „A“ sa umiestnilo na výbornom 3. mieste a žiaci si odniesli medaily, diplomy a hlavne dobrý pocit z celého zápolenia. (LR)


 • V dňoch od 20. mája do 24. mája 2019 si žiaci 3. a 4. ročníka mali možnosť vyskúšať netradičnú formu vyučovania vďaka týždennému pobytu v škole v prírode na Sigorde, v penzióne Zelený Breh. Strach a obavy veľmi rýchlo vystriedala zvedavosť a dobrá nálada. Pretože okrem pani učiteliek sa deťom venovali skúsené animátorky z cestovnej kancelárie Wachumba.

  Každý deň sa začínal hudobným budíčkom a rozcvičkou. Nasledovali raňajky a upratovanie izieb. Pri bodovaní sa naozaj dbalo na to, aby si deti v izbách udržiavali čistotu a poriadok. Zvyšok dopoludnia deti strávili učením sa, aby nezabudli na to, že sú predsa len v škole. Po výdatnom obede a krátkej pauze určenej na oddych sa deti presunuli vonku, kde už na nich čakali úžasné animátorky Kaja a Domča. Vďaka nim deti zažili popoludnie plné zábavy, smiechu, napätia i adrenalínu. Do svojich izieb sa potom vracali unavení, niekedy aj špinaví, ale šťastní.


 • Aj v tomto školskom roku sa 17.5.2019 naši žiaci „A“ – Jakub Duleba, Ján Lazor Surgent , Nikola Homová a Nikola Bučková , „B“ Diana Lindnerová, Bronislava Kostová, Lukáš Kost a Jakub Bučko zúčastnili okresného kola SMZ CO okresu Bardejov.

  Súťažné zápolenie 22 družstiev preverilo vedomosti z prierezovej témy Ochrana človeka a prírody. Naši žiaci sa umiestnili na 4. a 11. mieste a družstvo A sa zúčastnilo aj krajského kola v Prešove na Sigorde, ktoré sa konalo 21.5.2019. (LR)


 • Obvodné kolo v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ sa konalo 3.5.2019 na umelej tráve Partizána Bardejov za nie veľmi priaznivého počasia. 14 tímov chlapcov ozdobovali aj dievčatá, ktoré svojou šikovnosťou často obrali chlapcov o loptu. Naši žiaci a žiačky sa umiestnili na 10. mieste.

  ĽR

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kružlov
  Kružlov 94
 • 00421544882571

Fotogaléria