Navigácia

Partners

Partneri

Piatok 20. 7. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Minulý týždeň navštívila našu školu Mgr. Marta Fecková z oddelenia hygieny výživy
  a hygieny detí a mládeže, RÚVZ Bardejov, ktorá žiakom zaujímavou formou porozprávala o dôležitosti výživy na zdravie a život človeka. ĽR

 • Pán Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog zrealizoval v ročníkoch 5.-9. besedu, ktorej hlavným cieľom bolo viesť žiakov k zamysleniu sa, že drogy nič neriešia, len následne vytvárajú ďalšie ešte väčšie problémy. Za podnetnú prednášku ďakujeme.

  ĽR

 • Dňa 10.5.2018 sa v areáli futbalového štadióna v Bardejove uskutočnila súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany. Z 18-tich družstiev sa družstvo našich žiakov v zložení: Jakub Duleba, Dávid Gazdič, Nikola Homová a Nikola Bučková umiestnilo na 3. mieste, čím získalo možnosť reprezentovať školu v krajskom kole súťaže v Prešove. ĽR

 • Aj malí futbalisti hrajú „veľký futbal“

  Obvodné kolo v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ – McDonalds Cup 2017/18 sa pre žiakov našej školy skončilo pekným 5. miestom. ĽR

 • Dňa 3.5.2018 patrila umelá tráva Partizána Bardejov mladším žiakom z 13-tich škôl okresu. V jednotlivých vzájomných zápasoch ukázali veľkú chuť do hry a vyspelú hernú taktiku. Víťazné ťaženie našich žiakov zastavil až finálový zápas. Umiestnili sa na krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme. ĽR

 • Žiačka 7. ročníka Nikola Homová získala v okresnom kole biologickej olympiády 1. miesto. Srdečne blahoželáme. ĽR


 • 22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutočnil v piatok,

  13. apríla 2018.

  Naši žiaci a obyvatelia obce prispeli sumou 223,10 €. Ďakujeme

  ĽR

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kružlov
  Kružlov 94
 • 00421544882571

Fotogaléria