Navigácia

Partners


Partneri

Streda 23. 1. 2019

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Riaditeľka ZŠ Kružlov, Kružlov 94, 086 04, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z organizačných dôvodov

  udeľuje riaditeľské voľno dňa 21.11. 2018 (streda)

  žiakom 6. až 9. ročníka ZŠ Kružlov, z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka Testovanie 5 – 2018. V uvedený deň bude ŠJ v prevádzke. Žiaci, ktorí sa nebudú stravovať, musia byť riadne odhlásení.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 22.11.2018 (štvrtok).

 • Vážení rodičia, oznamujeme vám, že dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2018.

 • Dňa 24. 10. 2018 sa v priestoroch Základnej školy v Kružlove konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci mali možnosť rozvíjať svoje nadanie a prehĺbiť, rozšíriť a upevniť si komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a literatúre. Na prvom mieste sa s 26 bodmi umiestnil Nikolas Kalist, žiak 8. ročníka. Celá súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére a v jej závere vyjadrili účastníci záujem zúčastniť sa olympiády aj v budúcom školskom roku.

 • Do galérie Deň dôchodcov boli pridané fotografie.

  „Cti otcove šediny a matkine vrásky, to ich poklad jediný za tak veľa lásky...“

  Pri príležitosti mesiaca úcty k starším žiaci našej školy pripravili kultúrny program, s ktorým vystúpili v Kultúrnom dome v Kružlove a v Lipovom dome. Svojím pestrým programom urobili radosť babičkám a deduškom a spríjemnili im tak všedný deň.

  JL

 • Do galérie Jablko - hruška 2018 boli pridané fotografie.

  ,, Na sladkostiach závislý, jablko to poistí ... “

  ... znelo heslo októbrovej súťaže k svetovému dňu výživy o najkrajšie jablko a hrušku. Do súťaže sa zapojili žiaci celej školy a tajným hlasovaním rozhodli o tom najkrajšom ovocí z kružlovskej záhrady.

  JR

 • Do galérie NÁVŠTEVA LESNÍCKEHO EKOCENTRA V MALCOVE boli pridané fotografie.

  Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“

  John Muir

  Dňa 18. 10. 2018 žiaci 1. a 2. ročníka spolu s deťmi materskej školy navštívili Lesnícke ekocentrum v Malcove. Cieľom návštevy bolo obohatenie vedomostí o lese a jeho obyvateľoch. Novonadobudnuté vedomosti si mohli žiaci preveriť na kolese „zelených“ otázok. Svoje remeselnícke zručnosti „otestovali“ pri výrobe búdok pre vtáčiky. Program tohto centra žiakov veľmi zaujal a bol pre nich veľkým prínosom. JL

 • Do galérie Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka boli pridané fotografie.

  Aj naši prváci sa zúčastnili celoplošného testovania pohybových zdatností žiakov prvého ročníka.

  Cieľom tohto testovania je odporučiť deťom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a mohli by sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni.

  Toto testovanie je od školského roku 2018/2019 povinné a o dva roky si ho deti znovu zopakujú v 3. ročníku.

  Každé otestované dieťa dostane osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov.

 • Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

  Európsky týždeň športu rozhýbal našich žiakov

  Do športovania sa na našej škole počas Európskeho týždňa športu tento rok zapojilo 120 žiakov a 11 učiteľov. Štafetový beh zdravia bol vyvrcholením celého snaženia. Žiaci sa mohli zapojiť do rôznych pohybových aktivít, súťaží či turnajov. Nebolo porazených, lebo každý zvíťazil nad svojou pohodlnosťou.

  ĽR

 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska nám ďakuje za zapojenie sa do zbierky Biela pastelka 2018. Na našej škole sme vyzbierali 37,43 €.

  Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme.

  ĽR

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kružlov
  Kružlov 94
 • 00421544882571

Fotogaléria